• ผลงานล่าสุด
 • โครงการที่ดำเนินการอยู่
 • R&B Food Renovation

  R&B Food Renovation

 • Hanami Foods Factory

  Hanami Foods Factory

 • Fuji Distribution Center

  Fuji Distribution Center

 • Thai Sanei Factory W2D

  Thai Sanei Factory W2D

 • Avery Dennison Extension

  Avery Dennison Extension

 • Union Zojirushi Office

  Union Zojirushi Office

 • VS Warehouse

  VS Warehouse

 • M6 Green House

  M6 Green House

 • M7 MRT Linkage The Mall

  M7 MRT Linkage The Mall

 • Unique Industrial Pack

  Unique Industrial Pack

 • Thai Containers Group

  Thai Containers Group

 • Halcyon Technology PCL.

  Halcyon Technology PCL.

 • Venine Cable Factory

  Venine Cable Factory

 • Union Zojirushi Step 4

  Union Zojirushi Step 4

 • Flexlab Factory

  Flexlab Factory

 • Union Zojirushi Step 3

  Union Zojirushi Step 3

 • S.K. Foods (Thailand) PCL.

  S.K. Foods (Thailand) PCL.

 • Y.S.S. Factory Phase 2

  Y.S.S. Factory Phase 2

 • Wanthai Foods Industry

  Wanthai Foods Industry

 • Thai Sanei Factory Phase 1-4

  Thai Sanei Factory Phase 1-4

 • Paulena Factory and Warehouse

  Paulena Factory and Warehouse

 • H&R Factory and Tank Farm

  H&R Factory and Tank Farm

 • Ouchi Factory

  Ouchi Factory

 • Asian Insulators PCL.

  Asian Insulators PCL.

 • Sahakij Packaging New Factory

  Sahakij Packaging New Factory

 • Lion Tyres Compounding Factory

  Lion Tyres Compounding Factory

 • P.I. Factory Phase 1-2

  P.I. Factory Phase 1-2

 • R&B Office

  R&B Office

 • Municipal Solid Waste Management 1,000 TPD

  Municipal Solid Waste Management 1,000 TPD

 • NSG New Warehouse

  NSG New Warehouse

 • Thai Flavour and Fragrance Factory

  Thai Flavour and Fragrance Factory

 • T Tarutani Pack Warehouse

  T Tarutani Pack Warehouse

 • Prepack 2

  Prepack 2

 • TCRB-Smart Plant

  TCRB-Smart Plant