ภารกิจองค์กร

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยนวัตกรรมการก่อสร้างอันทันสมัย สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และยุติธรรม

วิสัยทัศน์

 • มุ่งเน้นงานที่มีคุณภาพ
 • มีความซื่อสัตย์และความจริงใจต่อลูกค้า
 • มุ่งมั่นให้งานแล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด
 • ทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • พัฒนาเทคโนโลยีการก่อสร้างเพื่อตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของตลาด
TEST2.jpg

ประวัติบริษัท

 • 1987

  บริษัทธนาธรคอนสตรัคชั่นจำกัดได้ก่อตั้งขึ้น

  1993

  ย้ายสำนักงานใหญ่ไปที่ 65/169 ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ

  1993
 • 2000

  ตั้งโรงผลิตและคลังสินค้าของบริษัทใน จ.ปทุมธานี 

  2000

  2004

  ขยายบริการครอบคลุมถึงงานออกแบบและก่อสร้าง(design-build)

 • 2006

  จัดหาเครื่องจักรหนัก(heavy equipment)ของบริษัทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานก่อสร้าง

  2008

  มีโรงประกอบโครงเหล็กขึ้นรูปโครงเหล็กด้วยเครื่องจักร CNC ที่มีความแม่นยำสูง

  2008
 • 2009

  เริ่มการผลิตหลังคาและผนัง Metal sheet โดยเครื่องจักรอัตโนมัติ 

  2009

  2010

  จัดตั้งบริษัทแฟคคอนจำกัดขึ้นเพื่อรองรับความต้องการโรงงานสำเร็จรูป

 • 2014

  เพิ่มส่วนผลิตการพ่นทรายและพ่นสีสำหรับชิ้นส่วนเหล็กเพื่อให้ได้พื้นผิวที่มีคุณภาพสูงสุด

  2015

  บริษัทได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จกว่า 200 โครงการ