งานก่อสร้างทั่วไป (General Contracting)

งานก่อสร้างทั่วไปเป็นวิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยลูกค้าจะเป็นผู้จัดทำแบบก่อสร้างเพื่อให้ผู้รับเหมาเสนอราคา จากนั้นผู้ว่าจ้างจะคัดเลือกผู้รับเหมาจากการเสนอราคานี้

  • เราเสนอแนะเกี่ยวกับแบบก่อสร้างที่ได้รับเพื่อช่วยลดต้นทุนและให้ได้คุณภาพที่ดีขึ้น
  • เราบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพตามระยะเวลาที่กำหนดด้วยทีมงานก่อสร้างที่มีประสบการณ์สูง
  • เรามีโรงผลิตชิ้นส่วนก่อสร้างที่ทันสมัยเพื่อเพื่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  • เรามีเครือข่ายผู้รับเหมาช่วงที่น่าเชื่อถือในการดำเนินโครงการ

ออกแบบและก่อสร้าง (Design-build)

เราให้บริการด้านการออกแบบและการก่อสร้างแบบครบวงจรซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของโครงการ

  • เราบริหารโครงการทั้งหมดตั้งแต่การออกแบบจนถึงการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ
  • สถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบของเราทำงานร่วมกันเพื่อนำเสนอรูปแบบและวิธีการก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
  • เรามีความเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นอย่างดีทำให้เราสามารถเลือกใช้วัสดุและวิธีการก่อสร้างที่ถูกต้อง
  • เรามุ่งเน้นให้บรรลุในทุกความต้องการของลูกค้า

ส่วนสนับสนุน

โรงผลิตชิ้นส่วนก่อสร้างที่ทันสมัยของเราคือหัวใจในการเพิ่มคุณภาพของงานและลดระยะเวลาก่อสร้าง

WHO-11.jpg

ที่ตั้ง : 101/1 หมู่ 7 ต.บางเดื่อ ปทุมธานี 12000 

Steel Fabrication

โรงประกอบโครงเหล็กของเราติดตั้งเครื่องจักรอัตโนมัติควมคุมด้วยระบบ CNC จึงความสามารถผลิตได้แม่นยำและรวดเร็ว

Blasting and Painting

ห้องพ่นทรายและห้องพ่นสีที่มีคุณภาพสูงสำหรับโครงสร้างเหล็ก

Metal Sheet Forming

เครื่องขึ้นรูป Metal sheet อัตโนมัติสำหรับงานหลังคาและผนังที่สามารถผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยรูปแบบที่หลากหลาย