งานก่อสร้างอาคาร

ตลอดระยะเวลามากกว่า 30 ปีในการก่อสร้าง บริษัทได้ส่งมอบงานที่มีคุณภาพดีและเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า

บริการของเรา

HR.jpg

General Contracting

จัดการและสร้างโครงการโดยทำตามแบบที่กำหนดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ

DSB3.jpg

Design-Build

รับผิดชอบขั้นตอนการออกแบบไปจนถึงขั้นตอนการก่อสร้างที่จะช่วยลดต้นทุนและเวลาในการก่อสร้าง

 

Untitled-1.jpg

ความเชี่ยวชาญของเรา

งานก่อสร้างเป็นความเชี่ยวชาญของเรา เพราะจากประสบการณ์หลายสิบปีในงานก่อสร้างจึงทำให้เราเข้าใจความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี เราให้คำปรึกษาด้านงานออกแบบและงานก่อสร้างเพื่อให้ลูกค้าได้งานที่มีคุณภาพสูงสุด อยู่ในงบประมาณที่สมเหตุผลและแล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด